නිෂ්පාදන
විවිධ වර්ගයේ වියළීම, කැටිති, තලා දැමීම, මිශ්ර කිරීම, සාන්ද්රණය කිරීම සහ නිස්සාරණය කිරීමේ උපකරණවල වාර්ෂික නිෂ්පාදන ධාරිතාව කට්ටල (කට්ටල) 1,000 කට වඩා ළඟා වේ.රොටරි වැකුම් වියළුම් (වීදුරු සහිත සහ මල නොබැඳෙන වානේ වර්ග) අද්විතීය වාසි ඇත.

නිෂ්පාදන

12345ඊළඟ >>> පිටුව 1/5